آزمون تعیین شخصیت شغلی

لطفا به سؤالات زیر با آرامش و کاملا صادقانه پاسخ دهید

سؤال 1: من علاقه به توسعه عقايدم از طريق...... دارم
بحث کردن
تفکر نمودن
سؤال 2: شما معمولا با چه كساني بهتر كنار مي‌آئيد.
افراد آرمان گرا (ايده‌آليست)
افراد واقع گرا
سؤال 3: شما توجه بيشتري به ...... داريد.
احساس ديگران
حقوق مدني ديگران
سؤال 4: وقتي از من درخواست شود پروژه‌اي را نجام دهم، ترجيح مي‌دهم
به اتمام و تكميل پروژه فكر كنم
روي فرآيند يا مراحل عملياتي پروژه تمركز كنم
سؤال 5: علاقمند به ...... هستم
تنوع و عمل
سكوت جهت تمركز
سؤال 6: در انجام كاري به همراه ديگران اغلب ترجيح مي‌دهيد
كار را به روش مورد پذيرش آنها انجام دهيد
راهي مخصوص خودتان را طراحي كنيد
سؤال 7: كداميك از اين دو براي شما اهميت بيشتر دارد
شخصي عاطفي و احساسي
شخصي منطقي و عقلايي
سؤال 8: من ترجيح مي‌دهم
با تصميم‌گيري سريع و قاطع به نتيجه‌گيري برسم
جهت جستجو براي يافتن راه‌حل‌هاي ديگر تصميم‌گيري خود را عقب بيندازم.
سؤال 9: ترجيح مي‌دهم در شرايطي كار كنم كه:
ديگران در اطرافم باشند
تنها باشم و كسي نزديكم نشود.
سؤال 10: چه عاملي بيشتر باعث ناخشنودي شما مي‌شود
تئوري‌ها و نظريات جديد
افرادي كه به تئوري و اصول نظري علاقه ندارند
سؤال 11: من اغلب اوقات اجازه مي‌دهم
قلبم بر مغزم تسلط داشته باشد
مغزم بر قلبم تسلط داشته باشد
سؤال 12: احساس راحت‌تري دارم اگر
موضوعات را هر چه زودتر تجزيه و تحليل كرده و به نتيجه‌گيري برسم
موضوعات را تا لحظه‌ آخر تصميم‌گيري رها كرده تا بتوانم تغييرات مورد نياز را ايجاد كنم.
سؤال 13: من موضوعات جديد را از طريق ...... ياد مي‌گيرم
صحبت كردن و انجام دادن
مطالعه و انجام دادن
سؤال 14: كداميك قابل تحسين‌تر است
يك شخص رويايي
يك شخص واقع‌گرا
سؤال 15: كداميك از دو عمل زير براي شما بيشتر اهميت دارد
ارتباط دور با يك فرد آشنا
ارتباط نزديك با يك فرد آشنا
سؤال 16: بهترين كار خود را وقتي انجام مي‌دهم كه بتوانم
كار خود را برنامه‌ريزي كرده و بر طبق آن عمل كنم
در برنامه‌هايم انعطاف‌پذير باشم
سؤال 17: اغلب اوقات من
اول صحبت مي‌كنم و بعداً راجع به آن فكر مي‌كنم
قبل از صحبت يا عمل، ابتدا راجع به آن فكر مي‌كنم.
سؤال 18: اگر يك معلم بوديد، ترجيح مي‌داديد رشته‌اي را تدريس كنيد كه
شامل تئوري‌هاي مختلف است
واقعيت‌ها را بيان مي‌كند.
سؤال 19: كدام لغت اهميت بيشتري دارد؟
دلسوزي
دورانديشي
سؤال 20: بيشتر اوقات
از اضطراب‌هاي آخرين لحظات پرهيز مي‌كنم.
از اضطراب‌هاي آخرين لحظات به شوق مي‌آيم.
سؤال 21: ترجيح مي‌دهم با ديگران از طريق........ ارتباط برقرار نمايم.
صحبت كردن
نامه نوشتن
سؤال 22: كدام لغت اهميت بيشتري دارد؟
توليد
طراحي
سؤال 23: كدام لغت اهميت بيشتري دارد؟
عدالت
دلرحمي
سؤال 24: اغلب اوقات من...... هستم
رسمي و جدي
غير رسمي و خودماني
سؤال 25: در يك محفل اجتماعي با كساني معاشرت مي‌كنم كه
از قبل آنها را مي‌شناسم
قبلا با آنها آشنايي نداشته‌ام
سؤال 26: كدام لغت اهميت بيشتري دارد؟
تخيلات
حقايق و واقعيات
سؤال 27: كدام لغت اهميت بيشتري دارد؟
انعطاف‌پذيري
قاطع بودن
سؤال 28: قبل از رفتن به سفر
مايل هستم همه چيز برنامه‌ريزي شده باشد
مايل هستم انعطاف‌پذير باشم و در لحظه‌هاي آخر تصميم بگيرم.number of visits : 1544025
number of racing visits : 18887
www.eadver.com