سالن اول
سالن دوم
سالن چهارم

  سالن سوم نمایشگاه پیش نمایش

تعداد غرفه های این سالن : 9 غرفه
تعداد بازدید از غرفه های این سالن : 92
پربازدید ترین غرفه این سالن : شرکت ایرانیان تندیس تونل
کم بازدیدترین غرفه این سالن : پارسیان ماشین‌سازان بتن

 غرفه های این سالن

ابزار تونل جهان..
views
7
like
0
غرفه شماره 51

شرکت ایرانیان تندیس تونل..
views
28
like
1
غرفه شماره 52

ایرانیان فرنام ماشین..
views
8
like
0
غرفه شماره 53

بازرگانی فداقی..
views
12
like
0
غرفه شماره 54

بتا صنعت ایلیا..
views
15
like
1
غرفه شماره 55

پارسیان ماشین‌سازان بتن ..
views
5
like
1
غرفه شماره 56

تجهیزات ساختمانی بتن بسپار ص..
views
5
like
0
غرفه شماره 57

شرکت توسعه عمران داتام..
views
6
like
0
غرفه شماره 58

شرکت تیرار دیزل..
views
6
like
0
غرفه شماره 59www.eadver.com