سالن دوم
سالن سوم
سالن چهارم

  سالن اول نمایشگاه صنایع کنترل و ابزاردقیق

تعداد غرفه های این سالن : 14 غرفه
تعداد بازدید از غرفه های این سالن : 7998
پربازدید ترین غرفه این سالن : سوشیانس
کم بازدیدترین غرفه این سالن : adoniselectronic

 غرفه های این سالن

سوشیانس..
views
2625
like
249
غرفه شماره 1

شرکت قشم ولتاژ ..
views
550
like
34
غرفه شماره 2

شرکت پارت کنترل..
views
449
like
56
غرفه شماره 3

شرکت فنی مهنـدسی پدیده برق و..
views
571
like
74
غرفه شماره 4

موج نیرو..
views
444
like
31
غرفه شماره 5

سنديکاي صنعت برق ايران..
views
337
like
44
غرفه شماره 6

شرکت الکترونیک افزارآزما..
views
407
like
22
غرفه شماره 7

شرکت فن اکسین ویرا..
views
338
like
18
غرفه شماره 8

شرکت شیوا امواج..
views
436
like
20
غرفه شماره 9

adoniselectronic..
views
327
like
25
غرفه شماره 10

صنایع ظفر..
views
340
like
26
غرفه شماره 11

شرکت مهندسی سگال پردازش..
views
345
like
23
غرفه شماره 12

شرکت آزمون متمم ..
views
357
like
20
غرفه شماره 13

تبریز پژوه..
views
472
like
27
غرفه شماره 14www.eadver.com