سالن دوم
سالن سوم
سالن چهارم

  سالن اول نمایشگاه نمایشگاه خودرو و صنایع وابسته

تعداد غرفه های این سالن : 25 غرفه
تعداد بازدید از غرفه های این سالن : 3829
پربازدید ترین غرفه این سالن : تسمه آیس بلت
کم بازدیدترین غرفه این سالن : نمایندگی سونیک

 غرفه های این سالن

شرکت مهندسین مشاور صنایع اتو..
views
35
like
0
غرفه شماره 1

فروشگاه سنجش..
views
19
like
0
غرفه شماره 2

هیوندای موتور..
views
58
like
8
غرفه شماره 3

تسمه آیس بلت..
views
1075
like
5
غرفه شماره 4

نمایندگی سونیک..
views
7
like
0
غرفه شماره 5

آلپین قطعه..
views
1014
like
1
غرفه شماره 6

نوین یدک..
views
11
like
0
غرفه شماره 7

دانا..
views
53
like
4
غرفه شماره 8

تزئین خودرو..
views
125
like
7
غرفه شماره 9

کیمیاکالا..
views
13
like
0
غرفه شماره 10

تویوتا کار..
views
14
like
0
غرفه شماره 11

پیام یدک ساتداپ..
views
8
like
0
غرفه شماره 12

ایمن صنعت عصر..
views
7
like
0
غرفه شماره 13

دروازه طلائی پارس..
views
8
like
1
غرفه شماره 14

دنیای یدک..
views
17
like
0
غرفه شماره 15

شریف CNG..
views
73
like
2
غرفه شماره 16

گروه تولیدی کارینو..
views
28
like
2
غرفه شماره 17

پارس پرس..
views
16
like
1
غرفه شماره 18

تسمه پروانه آبان..
views
15
like
1
غرفه شماره 19

پارت واشر آپادانا..
views
13
like
0
غرفه شماره 20

ارگ پارت..
views
12
like
1
غرفه شماره 21

فدک خراسان..
views
7
like
0
غرفه شماره 22

رعد وایر..
views
1067
like
5
غرفه شماره 23

پردیس خودرو..
views
10
like
0
غرفه شماره 24

گروه آساساز..
views
124
like
11
غرفه شماره 25www.eadver.com