سالن دوم
سالن سوم
سالن چهارم

  سالن اول نمایشگاه پیش نمایش

تعداد غرفه های این سالن : 27 غرفه
تعداد بازدید از غرفه های این سالن : 1191
پربازدید ترین غرفه این سالن : آجر نسوز سهیل
کم بازدیدترین غرفه این سالن : شرکت تاپکو

 غرفه های این سالن

آجر نسوز سهیل..
views
189
like
2
غرفه شماره 1

آجر نماچین..
views
75
like
0
غرفه شماره 2

امین آرا..
views
16
like
0
غرفه شماره 3

شرکت ایده گستر کاوه ..
views
63
like
3
غرفه شماره 3

پارس جدول..
views
14
like
0
غرفه شماره 4

باهنگ کرمان..
views
65
like
0
غرفه شماره 5

پایکار بنیان پنل..
views
16
like
0
غرفه شماره 6

شرکت توفرم معماری پارسه..
views
60
like
0
غرفه شماره 7

پرچین سازان امروز..
views
51
like
0
غرفه شماره 8

پویا پاسارگاد..
views
31
like
2
غرفه شماره 9

شرکت تاپکو..
views
11
like
2
غرفه شماره 10

دیدگاهان غرب..
views
13
like
0
غرفه شماره 11

شرکت دیوار پوشش سیمان پارت..
views
22
like
1
غرفه شماره 12

شرکت ذوب ایران..
views
27
like
0
غرفه شماره 13

رزین چوب رانش..
views
12
like
0
غرفه شماره 14

رنگین پروفیل کویر..
views
13
like
0
غرفه شماره 15

سازه های پارچه ای دیبا..
views
40
like
0
غرفه شماره 16

شرکت اسپیداد..
views
78
like
4
غرفه شماره 16

شرکت هابر..
views
58
like
3
غرفه شماره 17

شرکت دنیز پایپ (سوسوز)..
views
47
like
0
غرفه شماره 17

PLC1..
views
70
like
3
غرفه شماره 17

 ..
views
13
like
0
غرفه شماره 18

شرکت تولیدی فوم تهران..
views
16
like
0
غرفه شماره 19

شرکت تولیدی و صنعتی دیرگداز..
views
15
like
0
غرفه شماره 20

شرکت فزار تجهیز جم..
views
69
like
3
غرفه شماره 21www.eadver.com