بازاریابی، فروش، تحقیقات بازار، برندینگ، خلاقیت، تجارت
eadver زبان بدن و اشتباهات آن
: 225 بازدید
چرا باید در آموزش زبان بدن و رفتارهای غیرکلامی اشتباهات علمی وجود داشته باشد؟

باید به خاطر داشته باشیم که رواج مطالب غیرعلمی و شبه علمی در حوزه های مختلف و از جمله زبان بدن و رفتارهای غیرکلامی، می‌تواند نشانه‌ای از مهم بودن آن موضوع باشد...

ادامه مطلب
number of visits : 1551271
number of marketing visits : 12806

دسته بندی مطالب
www.eadver.com