بازاریابی، فروش، تحقیقات بازار، برندینگ، خلاقیت، تجارت
eadver 7تکنیک مهم در مهندسی و طراحی فروش
: 117 بازدید

eadver اعتماد به نفس و موفقیت در فروش
: 102 بازدید

eadver آزمایش قدرت گوش دادن به خریداران
: 112 بازدید

eadver مهارت فروش حرفه ای
: 94 بازدید
number of visits : 1423641
number of marketing visits : 8845

دسته بندی مطالب
www.eadver.com