بازاریابی، فروش، تحقیقات بازار، برندینگ، خلاقیت، تجارت
نیاز واقعی مشتری چیست؟

eadver


: 695 بازدید
نیاز واقعی مشتری چیست؟
مهمترین نیاز های یک مشتری را می توان به ترتیب ذیل نام برد:
*احترام
*ظاهری آراسته و رفتاری مناسب توسط فروشندگان
*وجود کالا یا خدمات مطابق با نیاز و خواسته او
*کیفیت مناسب کالا و خدمات
*قیمت و بهای مناسب کالا و خدمات
*صرف حداقل زمان در دریافت کالا و خدمات
*امکان دستیابی مشتریان به رده های بالاتر و مدیران
*بها دادن به پیشنهادات مشتریان در جهت بهبود محصول، خدمات و ...
 
جوابگویی به کلیه نیازهای فوق رضایت مشتری را حاصل می کند و رضایت مشتری رمز پایداری او برای سازمان خواهد بود. در واقع کسب رضایت مشتری همان مشتری مداری است که ماموریت اصلی سازمان های مشتری مدار می باشد.
 
سازمان مشتری مدار : سازمانی است که هدف آن پیش گرفتن درخواست های مشتریان در مسائلی که بیشترین ارزش را برای آنها داراست می باشد و رضایت مشتری را سرمایه خود و ضامن برگشت سرمایه سازمان می دانند.number of visits : 1515798
number of marketing visits : 11833

دسته بندی مطالب
www.eadver.com