بازاریابی، فروش، تحقیقات بازار، برندینگ، خلاقیت، تجارت
قدرت تلقین و وضع ظاهر در فروش

eadver


: 277 بازدید
انسان ها به شدت تحت تاثیر وضع ظاهر قرار می گیرند. داشتن آارمش و اطمینان خاطر نقش بسیار مهمی ایفا می کند.به همین دلیل است که موفق ترین فروشندگان آنهایی هستند که آرامش فراوان دارند و سخت نمی گیرند.فروشندگان موفق اغلب خوش لباسند، آراسته اند و در هر زمینه نگاه حرفه ای دارند.
number of visits : 1515799
number of marketing visits : 11834

دسته بندی مطالب
www.eadver.com