بازاریابی، فروش، تحقیقات بازار، برندینگ، خلاقیت، تجارت
مهارت سخنرانی

eadver


: 241 بازدید
مهارت سخنرانی و حرف زدن در میان جمع، برای برخی از ما یک آرزو و برای بسیاری از ما یک دغدغه است. برخی از ما واقعاً دوست داریم در جمع دوستان، در جلسات کاری، در سمینارها و کلاس‌ها، خوب حرف بزنیم و سخنرانی کنیم. برخی از ما هم، شاید علاقه‌ای به این کار نداشته باشیم، اما متوجه شده‌ایم که در دنیای کسب و کار امروز، فرار کردن از این نیاز، تقریباً غیرممکن است.یک مدیر مالی هم – که در گذشته‌ها به صورت سنتی، شغلی اختصاصی برای درونگرایان در نظر گرفته می‌شد – باید بتواند در حضور مدیران شرکت یا هیات مدیره یا سهامداران، از تصمیم‌ها و سیاست‌های واحد خود دفاع کند. یک کارمند بخش فروش هم، باید بتواند در کنار اسلاید‌های معرفی محصول بایستد و درباره‌ی آنها توضیح بدهد. مهم‌ نیست که مدیرعامل شرکت چقدر توانمند است، اما همکاران او انتظار دارند در تاریخ‌های مهم، او بحث‌ها و جلسات و مراسم‌ها و مهمانی‌ها را با صحبت‌های خود، رسمیت ببخشد.تحقیقات متعدد – اگر چه با رتبه بندی‌های مختلف – نشان می‌دهند که «ترس از حرف زدن در مقابل جمع یا گلاسوفوبیا» در کنار ترس از بیماری و ترس از مرگ و ترس از ارتفاع و ترس از جانوران و ترس از شنا در آبهای عمیق، یکی از ترس‌های اصلی انسان امروزی است.

آموزش مهارت سخنرانی در جمع دشوار نیست

حفظ کردن دقیق متن سخنرانی، باعث می‌شود که در میانه‌ی سخنرانی، انرژی زیادی از ما گرفته شود و یا با فراموش کردن یا کلمه یا جمله‌ی خاص، احساس کنیم که روند سخنرانی از اختیار ما خارج شده  و اضطراب پیدا کنیم.
حتی بسیاری از مربیان مهارت سخنرانی، توضیح می‌دهند که صرفاً نقشه و مسیر کلی حرف‌های خودتان را ترسیم و ثبت کنید و اجازه دهید که جملات، آن طور که می‌خواهند بر زبان شما جاری شوند. این هم توصیه‌ی مهمی است که بسیاری از سخنرانان حرفه‌ای آن را تایید می‌کنند.اما جالب اینجاست که کسانی که می‌خواهند مهارت سخنرانی خود را بهبود بدهند، ضمن سر تکان دادن به نشانه‌ی تایید این راهکارها، در خلوت خود دوباره به صورت پنهانی، متن دقیق صحبت‌ها را تنظیم می‌کنند و آن را با خود مرور می‌کنند و می‌کوشند که کلمه به کلمه آن را حفظ کنند تا از اجرای یک سخنرانی خوب مطمئن شوند. آیا آنها اشتباه می‌کنند؟به نظر می‌رسد آنها هم اشتباه نمی‌کنند. آنها به تجربه دریافته‌اند که در جلوی جمع، هیچ کلمه‌ای بر زبان آنها جاری نمی‌شود. جملاتی که شروع می‌شوند به پایان نمی‌رسند و فعل‌های آخر جمله با فاعل‌های اول جمله، به هیچ شیوه‌ای مرتبط نمی‌شوند!

هنر صحبت کردن در جمع و آموزش مهارت سخنرانی

اگر به سراغ سخنران‌های حرفه‌ای بروید، کسانی که بارها و بارها در جلوی جمع‌های بزرگ چندصد نفری و چندهزار نفری سخنرانی کرده‌اند، عموم آنها صادقانه اعتراف می‌کنند که آنها هم در شروع سخنرانی اضطراب دارند. حالا ممکن است این اضطراب – بسته به عوامل مختلف – برای یک نفر دو دقیقه، برای فرد دیگری پنج دقیقه و برای فرد دیگری تا پایان سخنرانی طول بکشد.

اجازه بدهید یک مثال عددی بزنیم که قطعاً هیچ نوع دقت علمی ندارد، اما می‌تواند تصویر بهتری از صورت مسئله به دست دهد. فرض کنید یک سخنران حرفه‌ای روی سن می‌رود و برای لحظه‌ای کوتاه، به جمعیتی که مشتاق و با هیجان و بعضاً با تردید به او نگاه می‌کنند، نگاهی می‌اندازد. او دچار اضطراب می‌شود و می‌خواهد سخنرانی را آغاز کند. اگر چنین فردی تسلط کلامی بسیار بالایی داشته باشد و مغز او، برای جمله سازی و جستجوی کلمات نیازمند صرف انرژی زیادی نباشد، شاید مثلاً ۲۰٪ توانایی ذهنی او به جمله سازی و یافتن کلمات مناسب اختصاص پیدا کند و با هشتاد درصد باقیمانده بکوشد بر احساس اضطراب خود غلبه کند (هر یک از ما به شیوه‌ای این کار را انجام می‌دهیم که خارج از حوصله‌ی این بحث است).اما فرض کنید که این شخص مهارت کلامی زیادی ندارد و حتی در خلوت خود هم، وقتی جمله می‌سازد و حرف می‌زند، بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مغزش درگیر بازی با کلمات می‌شود. چنین فردی، ظرفیت آزاد زیادی برای غلبه بر اضطراب و استرس ندارد و طبیعی است که در میدان مبارزه با اضطراب، به مخاطب خود می‌بازد.number of visits : 1515809
number of marketing visits : 11844

دسته بندی مطالب
www.eadver.com