بازاریابی، فروش، تحقیقات بازار، برندینگ، خلاقیت، تجارت
شاخص توسعه یافتگی از نگاه داگلاس نورث برنده جايزه نوبل اقتصاد

eadver


: 324 بازدید
اگر ميخواهيد بدانيد كشوري توسعه ميابد يا نه؟اصلاً سراغ فناوري كارخانه و ابزاري كه استفاده ميكند نروید؛ اينها را براحتي ميتوان خريد يا دزديد يا كپي كرد؛ براي ديدن توسعه برويد در دبستانها و پيش دبستاني ببينيد آنجا چگونه بچه ها را آموزش ميدهند؛ مهم نيست چه چيزي آموزش ميدهند؛ بلكه ببينيد چكًونه آموزش ميدهند؛ اگر كودكان شما را پرسشگر ، خلاق، صبور، نظم پذير، خطر پذير، داراي روحيه گفتكو و تعامل و داراي روحيه مشاركت جمعي و همكاري بار آورد؛ اينها انسانها و شخصيت هايي خواهند شد كه ميتوانند توسعه ايجاد كنند.2number of visits : 1551273
number of marketing visits : 12808

دسته بندی مطالب
www.eadver.com