محصولات و خدمات مربوط به  پیشران صنعت ویرا

 تصاویر محصول

 ویدئوهای محصول

 فایلهای محصول
راه اندازی کلیه سیستم های الکتریکی از راه دور این محصول یکی از بروز ترین محصولات در زمینه تله متری است که پایه آن بر اساس ارسال و دریافت اطلاعات از طریق خطوط موبایل می باشد این سیستم می تواند برای راه اندازی تجهیزات زیر استفاده شود