محصولات و خدمات مربوط به  پیشران صنعت ویرا

 تصاویر محصول

کنترل دمای اتاق سرور

2

3

4

5

 ویدئوهای محصول

 فایلهای محصول
این سیستم قادر است تا توانمندیهای زیر را برای مدیر اتاق سرور به ارمغان آورد 1)به محض افزایش دما یا رطوبت اتاق سرور اعلام خطر را به صورت اس ام اس یا مسئولین اعلام نماید 2)به محض افزایش دما از محدوده خطر اتاق سرورفرایند ویژه ای را برای کنترل دما رقم بزند یا سرور را برای جلوگیری از سوختن خاموش کند 3)به محض تجاوز دما از محدوده مجاز آژیر و یا چراغهای خطر را روشن نماید 4) دریافت دستور مدیر اتاق سرور را در هر شرایطی توسط موبایل انجام می دهد 5)دما و رطوبت فعلی اتاق سرور ا نمایش دهد 6) به همه سنسورهای موحود آتش و دود و ضربه و ورود غیر مجاز و قطع برق و نوسان برق موجود در اتاق سرور وصل می شود 7) کنترل برق اتاق سرور توسط موبایل در شرایط بحرانی میسر است 8)تمامی آلارمها را مانند افزایش دما - وجود دود -وجود گاز- خاموش شدن کولر های اتاق سرور را روی موبایل اطلاع می دهد